01
Ara

Tübitak Ar-Ge Proje Destekleri Yönetimi

Tübitak, sanayi ve kobi firmalarının Ar-Ge projelerin yürütülmesini amaçlayarak Ar-Ge fonu sağlamaktadır. Bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projesine sahip ve gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Tübitak Ar-Ge fonu; fikrin doğuşundan prototip ürünün eldesine kadar olan çalışmalara değer kılmaktadır.

Boyut Ar-Ge Mühendislik firması, şirketlerin proje fikirlerinin Ar-Ge fizibilitesini değerlendirmesinden başlayarak, başvurusundan projenin tamamlanmasına kadar olan tüm süreci hem teknik hem de mali olarak yönetmektedir.
Akış diyagramı oluşturulmalı

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
5. Proje Teknik Dosyasının Oluşturulması
6. Proje Başvurusunun Yapılması
7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme Faaliyetleri

1. Transfer Ödeme Sürecini yönetmek

 1. Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
  3. Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
  4.İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
  5. Dönem Raporlarının Oluşturulması
 2. Mali Raporların Oluşturulması
  7. Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
  8.Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
  9. Proje Sonuç Raporu HazırlanmasıAr-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından firmalara %40-75 oranında Hibe desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda gerçekleşen projelerin vergisel avantajları da kullanmasına olanak sağlamaktadır.

 

TÜBİTAK Tarafından Verilen Danışmanlıktaki Ana Fon Sınıflandırması

•    TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1505 TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
•    TEKNOKENTLER
•    Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)

Horizon 2020
•    SAN-TEZ