01
Ara

Tasarım Merkezi

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri temsil eder.

TASARIM MERKEZLERİ KURULUM SÜRECİ

 • Tasarım Yapabilme ve Geliştirme Kabiliyetine İlişkin Teknik fizibilitesinin yapılması,
 • Tasarım  Merkezi diğer yeterlilik kriterlerinin Analizi ve uygunluğu  yol haritası çıkarılması
 • Tasarım Merkezi proje grubunun kurulması,
 • Tasarım Merkezi organizasyonunun kurulması
 • Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
  a. Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
  b. Şirket hesap planının yapılandırılması,
  c. Tasarım Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
 • Tasarım stratejisinin oluşturulması,
 • Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Başvuru, takip, müracaat ve gerektiğinde ilgili revizyonlarının yapılması.

 

TASARIM MERKEZİ KURULUM SONRASI SÜREÇ YÖNETİMİ

TEKNİK SÜRECİN YÖNETİMİ

 • Tasarım Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi, yönetim eğitimleri.
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama Çalışmaları
 • Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Hazırlık Çalışması

 

MALİ SÜRECİN YÖNETİMİ

 • İlgili teşvik kullanımınları için ilgili makamlara müracaat
 • Tasarım Merkezi mali süreç yönetiminde muhasebenin Tasarım Ar-Ge Metodolojisi, Mali Süreç yönetim eğitimleri.
 • Tasarım Merkezİ vergisel avantajların faydalandırılmas çalışmaları