30
Kas

1501 Sanayi Ar-Ge Destekleri

1501 SANAYİ AR-GE DESTEKLERİ PROGRAMI

Program firma ve ülke bazında katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türkiye sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Önerilen projeler değerlendirilirken göz önünde bulunan kriterler

1) Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
2) Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
3) Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliğidir.

Proje kapsamında desteklenen gider kalemleri

a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri),
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleridir.

1501