01
Ara

Ar-Ge Merkezleri

AR-GE MERKEZLERİ

Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden (16/ 02/ 2016 yürürlüğe giren 6676 Sayılı Kanun kapsamında öncelikli alanlarda faaliyet gösteren sektörler için eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15’e indirilmiştir), yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

AR-GE MERKEZİ BAŞVURU SÜRECİ

ar-ge-basvurulari

AR-GE MERKEZİ DENETLEME SÜRECİ

ar-ge-merkezi-izleme1