01
Ara

AB Ar-Ge Proje Destekleri

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. AB kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmiştir.

AB Ar-Ge Proje Destek oranı: Ar-Ge Hibeleri (Grantsfor R&D) projeleri : %100

  • Açık çağrılara konsorsiyuma katılarak cevap vermek
  • Açılması planlanan çağrılarda konsorsiyum kurmak ve yönetmeye yönelik alışmalar
  • Çağrıya yönelik oluşturulan konsorsiyuma katılmak veya konsorsiyumu yönetmek
  • Konsorsiyumla ilişkileri sürdürmek
  • Proje hazırlamak
  • Proje sunumu
  • Proje süreç yönetimi
  • Teknik yönetim
  • Mali yönetim
  • Süreç yönetimi