30
Kas

1511 Öncelikli Alanlar Destekleri

1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri

 

Destekleme Programı

 

İlk kez 2012 yılında açılan program kapsamında; belirlenen öncelikli alanlarda, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada olmaktadır ve proje kapsamında çalışan personeller için diğer programlara göre daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. Proje bütçeleri ve süreleri çağrı kapsamında belirlenecek olup, kabul edilen bütçenin %10?u kadar tutar, genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilmektedir. Proje süresince birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) talep edilebilmektedir. Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir. Enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri program kapsamında çağrı açılacak konu başlıklarıdır.