30
Kas

1507 Kobi Ar-Ge Destekleri

1507 TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

 

Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümünün büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98?ini oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Ar-Ge faaliyetlerinin istenilen düzeyin altında kaldığı gerçeğinden yola çıkılarak oluşturan programın amacı, KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasıdır. Yeni düzenlemelere göre bir firmanın maksimum 3 tane bireysel projesi ve 2 tane de ortaklı projesi desteklenmektedir. Önerilen projeler değerlendirilirken göz önünde bulunan kriterler:
1) Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
2) Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
3) Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliğidir.

 

1507